Az ember megtapasztalhatja azt, hogy a valóság és a fejében a valóságról alkotott kép nem egyezik. Ez a képzetalkotás, vagy mentális vizualizáció, vagy csak egyszerűen fantázia.
Ez a képessége az embernek menedékül szolgál a valósággal szemben, így hozva létre a valóság látszatát.
A kérdés a tudatfejlődésben az, hogy képes-e az egyén megtalálni az egyensúlyt a fizikai, a mentális és érzelmi szint között. Vagy másképp feltéve a kérdést: lehetséges-e, hogy a belső, saját elképzelt valóságunk egybeessen a külső, képzeletünktől független objektív valósággal.