Török-Szabó Balázs Szegeden született. Gyerekkorától a középiskola végéig versenyszerűen sportolt. Több küzdősportban is kipróbálta magát, válogatott birkózóként kiemelkedő eredményeket ért el. A Szegedi Tudományegyetemen végzett filozófia és vallástudomány szakon. Filozófián szakdolgozati témája: Vívódás egy életen át – A vívódás szerepe Nietzsche filozófiájában. Vallástudományi szakdolgozata pedig a Hegel utáni vallásfelfogásról szólt, mely a Kirkegaardtól Marxig tartó korszakot vizsgálta.

Már egyetemi évei alatt szembesült vele, hogy a filozófia életidegen, a gyakorlattól, a hétköznapoktól és az embertől eltávolodott tudományként él a köztudatban, holott eredeti jelentése ez: a bölcsesség szeretete. Úgy tartotta, hogy az élet gyakorlat, és a filozófia is lehet az, tárgyául pedig az embert és az életet kell választania. A diploma megszerzése után olyan fórumot vagy műhelyt keresett, ahol a valódi bölcseletet a gyakorlatban, emberközeli módon, életszerűen művelik. Miután nem talált ilyet, létrehozta azt.

Egyedi gondolkodásmódja egyre többek figyelmét felkeltette, a körülötte lévők érdeklődésére 2005-ben kezdett előadásokat tartani. Egyúttal társaival együtt megkezdte azon eszközök és módszerek kutatását és kidolgozását, melyek hatékonyan segítik, hogy az ember kibontakozhasson, tudatossá válhasson. Sok utat, technikát kipróbált, rengeteg lehetőséget végigjárt és tapasztalt. A folyamatos kísérletezések és a gyakorlat alapján egyre újultak és finomodtak a módszerek, melyek a filozófiai előadásoktól a tudatos mozgásformák kialakításán keresztül a kommunikációs technikákig széles spektrumon mozogtak és mozognak.

2013-ban megalakult a Fontanus Központ, melynek képzései, programjai és kiadványai ugyanazt a célt szolgálják: elérhetővé tenni mindazt a tapasztalatot, tudást, amit e kutatómunka során összegyűjtöttek és létrehoztak. Lehetőséget adni mindenkinek a módszerek elsajátítására, gyakorlati használatára és új módszerek kutatására.