A világ végtelen (de legalábbis közel végtelen), benne minden mindennel összefügg, minden eleme hat az összes többire, ráadásul folyamatosan változik. Egy ekkora, állandó mozgásban lévő rendszert átlátni, megérteni és leírni valószínűleg lehetetlen – de talán képesek lehetünk érzékeltetni a mozgását, az összefüggéseit, a ránk gyakorolt hatását. A teória erre tesz kísérletet.

a teória könyv

  • Mi a tudat? Létezik-e idő? Mi az ember?
  • Valóság-e az, amit annak érzékelek?
  • Mi a figyelem, mi a döntés, mit jelent tudatosnak lenni?
  • Véget ért-e a fejlődésünk azzal, hogy felnőttünk, és kialakult az éntudatunk? Vagy esetleg van tovább?

teoria_nyil_bal_kek

A könyv – mely évtizedes tapasztalások, megfigyelések és kutatások eredményeit foglalja össze – ezekre, és más hasonlóan zavarba ejtő kérdésekre keresi a választ.

A filozófia szónak az eredeti jelentése: “a bölcsesség szeretete”. A teória ehhez az értelmezéshez tér vissza. Határokat feszeget, megkérdőjelez, új irányt jelöl: a fejlődés útját. A tudatfejlődés útját, mely egyáltalán nem misztikus, sokkal inkább logikus következő lépés az emberiség fejlődése szempontjából, és mindenki számára elérhető. Mindenki önmagán tud dolgozni azért, hogy fejlődjön, tudatossá váljon, megértse önmagát, átlássa az éntudat kötöttségeit és túllépjen rajtuk. A könyv ehhez a munkához eszközöket is kínál. De elsősorban egy olyan újfajta szemléletmóddal szolgál, ami az olvasónak a világhoz – és önmagához – való viszonyát totálisan megváltoztathatja.

“A szerzők meggyőződése, hogy a világhoz való helyes közeledés, a világban való eligazodás legfőbb kulcsa az önismeret. A felismerés nem új, hiszen a görögök is az „Ismerd meg önmagad” elvét tartották a legfontosabb kiindulópontnak. Ám ez a bölcsesség valahogyan elveszett az európai kultúra extrovertált világában, az önmagunk körül forgó világ képzetben, mozgalmas életünkben.”

(Részlet Kissné dr. Novák Éva recenziójából)

A teória a Facebookon

Slide a teória könyv A teória kapható az alábbi könyvesboltokban: