Az elmúlt évek, évszázadok, évezredek egyéneinek tapasztalatai, sajátos valóságértelmezései, annak megélései és megjelenítései befolyásolják és akár meg is változtathatják egymás valóságtapasztalását, ami alapján elmondható, hogy az egyének a tudat által összekapcsolódnak.
Ez az egység. Tehát az idő az, ami összeköti a tudatban az embereket. Ehhez képest a valóságban nincs idő. Az idő illúzióját az időmérés teremti.