A teória

Valóság, idő, tények, lehetőségek

Izgalmas kérdések, elgondolkodtató válaszok

a teória könyv

Mi a valóság?
Vajon létezik objektív valóság?
Vajon úgy tapasztaljuk a valóságot, ahogy az van?
Vajon a valóságot tapasztaljuk?
Képesek vagyunk eltorzítani saját valóságunkat?
Mindaz a kép, ami bennünk van a valóságról, az lehet, hogy tévedés?

Ezeket a kérdéseket vizsgálja a könyv, és ezeken a kérdéseken keresztül el világítja meg a hétköznapok egyéni problémáit. Határokat feszeget, megkérdőjelez, új irányt jelöl: a fejlődés útját. A tudatfejlődés útját, mely egyáltalán nem misztikus, sokkal inkább logikus következő lépés az emberiség fejlődése szempontjából.

Mindenki önmaga tud tenni azért, hogy fejlődjön, tudatossá váljon, megértse önmagát. A könyv ehhez a munkához eszközöket is kínál, illetve egy olyan újfajta szemléletmóddal szolgál, ami merőben megváltoztatja az olvasónak a világhoz – és önmagához – való viszonyát.

Részletek a könyvből

Fontanus Könyvek – merőben új szemszög

A Fontanus Könyvek merőben új szemszögből közelítik meg az embert, a valóságot, az életet. Míg az emberi testről széles körű ismereteink vannak – hiszen annak felépítése, működése feltérképezésre került –, addig magáról az emberről a maga teljességében kevesebbet tudunk. Noha tudjuk, hogy több vagyunk, mint a test, a testen túlmutató jellemzők, ember mivoltunk további ismérvei, építőelemei és működései, a tudat, a gondolkodás, az értelem mozgatórugói korábban nem voltak összefüggéseiben leírva. A Fontanus könyvekben az erre vonatkozó ismeretek kerülnek összegyűjtésre, rendszerezésre.

A könyvek folyamatában mutatják be az egyén működését és a valósághoz való viszonyának állandó változását – és egyben azt a folyamatot is megmutatják, ahogy ez a vizsgálat történik.
A sorozat minden műve logikusan és közérthetően fogalmaz, így az olvasó átfogó ismeretet szerezhet az ember működéséről, betekintést nyerhet az emberi tudat kialakulásának, fejlődésének folyamatába, mellyel lehetősége nyílik arra, hogy megismerhesse és elsajátíthassa a tudatfejlődés szemszögét.

A könyvek olyan kérdéseket vizsgálnak, amelyek minden ember életében jelen vannak, mindenkit foglalkoztatnak, ezáltal a válaszok is mindenkinek és mindenkiről szólnak. A sorozatban helyet kapott művek nagy hangsúlyt fektetnek a felépített elméleti háttér gyakorlati alkalmazhatóságára is, így bárki képes azokat folyamatában megérteni, a gyakorlatban kipróbálni és alkalmazni.

Fontanus Központ -Modern tudomány a XXI. században

A Fontanus Központ egy magánforrásból finanszírozott kutatóközpont. Több mint 15 éve végzünk tudományos kutatótevékenységet az élet számos területével kapcsolatban.  Annak érdekében, hogy a kutatási témákról teljes képet kapjunk, azokat több, eltérő szemszögből, különböző tudományterületek irányából megközelítve vizsgáljuk.

A kutatómunka középpontjában az ember fizikai és mentális fejlődése, fejlesztése áll.

Eredményeinket oktatási módszertanok, cikkek, könyvek, előadások, előadássorozatok,  képzések formájában tesszük folyamatosan elérhetővé.

Fontanus Központ

Kalandra fel!

A teória és A teoretika izgalmas kalandok, érdekfeszítő olvasmányok, mentális kihívások.

Rendeld meg nálunk